Vysoké učení technické v Brně

Bc. – daňové poradenství,

Ing. – podnikové finance a obchod